Nieuwe ouders

 

Kennismaken

Welkom op basisschool de Bakelgeert!

Als uw kind vier jaar is mag het naar de basisschool. Een spannend moment voor uw kind maar wellicht ook voor u als ouder. Voordat uw kind gaat starten op onze school, mag hij/zij kennis komen maken met de leraar en de klasgenoten.

Om kennis te maken met de Bakelgeert nodigen we u graag uit op school. U kunt gedurende het hele jaar door een afspraak maken voor een kennismakingsgeprek en een rondleiding door de school. Tijdens de kennismaking, die ongeveer 45 minuten duurt, informeren wij u over de achtergronden van ons daltononderwijs en ziet u de school in bedrijf.

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met Cindy Langens (directeur) op telefoonnummer 0485 57 33 86 of onderstaand formulier invullen.

Aanmelden

Misschien heeft u het idee dat de basisschool nog ver weg is, maar we stellen het zeer op prijs als u uw kind tijdig aanmeldt. Bij voorkeur rond de derde verjaardag. In verband met de groepsindeling voor volgend schooljaar is het voor ons van groot belang om te weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen.

Wanneer u daadwerkelijk voor de Bakelgeert kiest, dan kunt u het aanmeldformulier opvragen en invullen. Na de ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging van ontvangst met nadere informatie. 

De formele inschrijving gebeurt nadat het bevoegd gezag van de school (het schoolbestuur) een positief toelatingsbesluit genomen heeft. Er zal daarna worden overgegaan tot inschrijving. Binnen Optimus primair onderwijs is deze bevoegdheid gemandateerd aan de directeuren van de school. De directeur van de school informeert u over het genomen toelatingsbesluit en de voortgang van de inschrijving.

Voor het eerst naar school

Nadat uw kind is ingeschreven op de Bakelgeert neemt de leraar van groep 1/2 ongeveer 6-8 weken voor uw kind 4 jaar wordt, contact met u op om enkele dagdelen vast te leggen waarop uw kind kan wennen aan de groep, de school en de leraar. Daarnaast maakt de leraar een afspraak met u voor het intakegesprek.

Intakegesprek

Het intakegesprek, waarin de leraar met u aan de hand van ons intakeformulier de ontwikkeling van uw kind bespreekt, vindt plaats voordat uw kind op school komt. In het belang van de ontwikkeling van uw kind, stellen wij het zeer op prijs dat u ons toestemming verleent om informatie in te winnen bij kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorgaande school. Door het uitwisselen van deze informatie kan de leraar goed inspelen op de ontwikkelingsbehoeften van uw kind.

Wennen

Na inschrijving op de Bakelgeert mag uw kind een aantal dagdelen wennen. Deze momenten worden in onderling overleg afgestemd. De leraren van groep 1/2 zorgen ervoor dat deze ‘wenmomenten’ zodanig gepland worden, dat uw kind aan beide leraren kan wennen. Bij het wennen op ochtenden neemt uw kind een afsluitbare beker en een beetje gesneden fruit of groente mee, voor de pauze van 10 uur. Komt het kind ’s middags, dan is dit niet nodig.Om te kunnen gymmen, zijn eenvoudige gymschoenen (met klittenband of elastiek) nodig voor de veiligheid en ter voorkoming van wratten. ‘Echte’ gymkleren zijn nog niet nodig, de kleuters gymmen in hun kleren of in hemd en onderbroek.

De start

Wanneer uw kind vier jaar is geworden, start het in groep 1. Kinderen die na de kerstvakantie instromen, zullen in groep 0 (de voorloper van groep 1) ingedeeld worden en gaan in het schooljaar daarna over naar groep 1.

De leraar staat over het algemeen bij de deur om iedereen welkom te heten. Daarmee is zij of hij meteen voor ouders beschikbaar voor het stellen van een korte vraag, het doen van een mededeling of het maken van een afspraak.

Bij binnenkomst kiest uw kind een taakje dat het gaat maken in de werkles van het betreffende dagdeel. Daarmee gaat het meteen aan de slag. Later op de dag gaan de kinderen in de kring voor gezamenlijke activiteiten op het gebied van taal, rekenen, het omgaan met elkaar of muziek. Ook wordt besproken hoe het werken is verlopen. Vanzelfsprekend wordt de manier waarop aangepast aan de leeftijd van de kinderen.De kinderen gaan dagelijks twee keer een half uur tot drie kwartier naar buiten om daar spelenderwijs van alles te leren, behalve op de dag dat er gym is in het speellokaal. Dan vervalt één buitenspeelmoment.Na een afsluitende kring gaan de kinderen overblijven of naar huis.

Nieuwe kinderen krijgen een maatje, dat hen gedurende de dag bekend maakt met de werkwijze. Zo beantwoordt het maatje vragen en helpt het bijvoorbeeld bij het kiezen van het werkje en het begeleiden naar het werk.

Kinderen in groep 1 hebben nog een redelijke mate van vrijheid in de keuze van de taken. Ze zijn nog niet verplicht alle taken van het takenbord aan het eind van de week af te hebben. In de eerste plaats wennen kinderen in groep 1 aan de werkwijze en beschouwen wij het zich thuis voelen in de groep als het belangrijkste doel. Naarmate het kind zich meer op haar of zijn gemak voelt, worden de doelen en verwachtingen bijgesteld. Per kind verschilt dit in tempo en moeilijkheid.Hoewel wij goed bekijken wat kinderen aankunnen en onze aanpak daarop afstemmen, blijken veel kinderen de werkwijze sneller op te pakken dan verwacht. Dit levert veel succeservaringen op, die de kinderen sterken in hun zelfvertrouwen.