Missie en Visie

 

Missie

‘Uitdagen tot leren, is uitdagen tot leven!’

Dit uitgangspunt hanteerde Helen Parkhurst, grondlegger van het Daltononderwijs, al begin 20ste eeuw. Voor de Bakelgeert leeft deze missie nog steeds. Het team van de Bakelgeert gaat ervan uit en vertrouwt erop dat alle leerlingen willen leren. Ze hebben hierbij aanmoediging nodig, soms sturing en vooral veel directe feedback.

Daarbij houden we de balans tussen hun leeropbrengsten en hun persoonlijke ontwikkeling goed in de gaten. Om goed te kunnen leren, hebben leerlingen autonomie nodig. Daarom is de leraar op de Bakelgeert ook een begeleider die de leerlingen ruimte geeft eigen keuzes te maken, fouten te maken en hen spiegelt wat het gedrag heeft opgeleverd.

Leerlingen denken zelf na over hoe zij de benodigde doelen willen behalen, of zij daarbij hulp nodig hebben van een maatje, de leraar, of dat zij op een andere manier (bijvoorbeeld met de keuze voor materialen) hun doel gaan behalen. Deze basis werkt, doordat wij zelf op dezelfde manier te werk gaan. Ook voor het werken op de Bakelgeert gelden de uitgangspunten van Dalton. Dat betaalt zich uit in een enthousiast team, met hart voor de leerlingen en een enorme motivatie om de leerlingen de weg te wijzen.

Visie

Onze school is een vitale, lerende organisatie voor teamleden en leerlingen, waarin het welbevinden van en het vertrouwen in leerlingen, teamleden en ouders de basis vormt voor het optimaal ontwikkelen van ieders talenten.

Dalton is leidend. Vanuit vertrouwen kun je verantwoordelijkheid nemen en geven. Door middel van reflectie en samenwerking ontwikkelen leerlingen zich zo effectief mogelijk en groeien ze uit om vol vertrouwen en met moed te kunnen functioneren in de snel veranderende maatschappij.

Wij verbeteren en vernieuwen dan ook continu. Alle betrokkenen onderschrijven en ondersteunen de visie van de school. Op Daltonbasisschool de Bakelgeert krijgen leerlingen onderwijs dat past in deze tijd. Het doet recht aan elk kind en is motiverend, uitdagend en sluit aan bij de interesses en talenten van leerlingen en leraren.

De afstemming tussen de te behalen kerndoelen en de verbinding met de interesse en het talent van elk kind maakt boeiend én kwalitatief goed onderwijs mogelijk. Het resultaat van dit onderwijs is: een school met oog voor leerlingen en stevige resultaten.

Wij willen een school zijn waar we samen met leerlingen, ouders en omgeving bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij hebben als school de taak om de leerlingen, die onze school bezoeken, voor te bereiden op een volwaardige plek in de maatschappij. We begeleiden hen in hun sociaal-emotionele, hun cognitieve en hun creatieve ontwikkeling.

Onze school is een adaptieve school. Als uitgangspunt wordt het directe instructiemodel gehanteerd. De leerlingen nemen in toenemende mate mede zelf verantwoordelijkheid voor de planning en evaluatie van hun eigen leerproces. Wij dagen alle leerlingen uit naar beste kunnen te presteren en sluiten daarbij aan bij hun onderwijsbehoefte