Nieuws

Belangrijk nieuws over uw kind(eren), over de klas en over de school ontvangt u via onze oudercommunicatie-app Parro. Iedere maand ontvangt u een of twee keer onze nieuwsbrief 't Bakelpraatje, met hierin mededelingen en andere wetenswaardigheden.